Bestuur

VOORZITTER-BRIEFWISSELAAR-VERANTWOORDELIJKE INRICHTINGEN

Van Reeth Harry

Gijsbrecht Van Deurnelaan 60 b2

2100 Deurne

hvr@skynet.be

0479/98.20.64

SECRETARIS - PENNINGMEESTER - CLUBBLAD

Van Engeland Marleen

ECONOOM - VERANTWOORDELIJKE SPONSORING

Van Thillo Ludo

MEDEWERKER UITGEVER CLUBBLAD

Roekens Edward

Ridder Van Ranstlei 41

2640 MORTSEL

edward.roekens@telenet.be

0472/52.70.85


MEDEWERKER BEHEERDER WEBSITE

Troch Nico

Jan De Borgerplein 19

2845 Niel

nico.troch@telenet.be

0494/ 27.71.91