CLUBREGLEMENT FT DE BEVERS MORTSEL

 

1. Lidgeld

Het lidmaatschap bedraagt 15 euro. Het lidmaatschap tot 15 jaar is gratis. Het jaar waarin men 15 jaar wordt, is betalend.
De club en de leden zijn lid van Cycling Vlaanderen, waar dus ook het aldaar geldende lidgeld van dient betaald te worden.
Het steunend lidmaatschap bedraagt 15 euro. Men dient dan geen aansluiting bij CV te nemen en komt dan ook niet in aanmerking voor de laureaatschappen.  2. Clubkledij

Een lid kan bijkomende kledij aankopen. De club en sponsor leggen een deel van de aankoopprijzen bij, zodat we volgende prijzen kunnen hanteren: 

 
 

Trui korte mouw lange rits ATX: 32 €

Trui zonder mouw / zomer: 32 €

Trui lange mouw lange rits ATX:  32 €

Vest mid season (voorjaarsvest ATX/windtex): 54 €

Korte broek bretellen elite zeem: 43 €.

Panty Roubaix bretellen elite zeem: 51 €

Kaos raintex (wind- regenvest zonder mouw): 45 €

Vest technical (dikke wintervest): 69 €

3/4 Panty bretel elite gelzeem: 49 € 

Korte broek dames elite zeem (zonder bretel): 39 €

Panty Roubaix dames elite zeem (zonder bretel): 47 €

 

3. Laureaatschap


Afhankelijk van het aantal punten dat het lid behaald heeft bij het fietsen van kalenderproeven van het clubprogramma, krijgt het lid al dan niet een laureaatschap. Dit laureaatschap geeft recht op een bedrag dat kan aangewend worden voor een tussenkomst bij de vernieuwing van de vergunning. In de onderstaande tabel staat per laureaatschap het aantal te behalen punten vermeldt en de voorziene tussenkomst. Zowel tijdens het winterseizoen als het zomerseizoen kunnen er punten behaald worden.

Platina                350 ptn      recht op € 43 bij hernieuwen clubaansluiting

Goud                  300 ptn      recht op € 33 bij hernieuwen clubaansluiting

Zilver                  250 ptn      recht op € 28 bij hernieuwen clubaansluiting

Brons                 200 ptn      recht op € 23 bij hernieuwen clubaansluiting

Koper                 150 ptn      recht op € 18 bij hernieuwen clubaansluiting

 

4 Verantwoordelijke
De verantwoordelijke/contactpersoon voor de kledij is Ludo Van Thillo. Nadat u een afspraak gemaakt hebt met Ludo, kunt u in sporthal Weyninckhoven te Hove terecht voor het passen en aankopen van de kledij. Er kan ook steeds kledij aangekocht worden na deelname van één van de eigen inrichtingen van FT De Bevers.

 

 

 

5. Clubpunten

 

 

 

I. Alle clubinrichtingen boven 100 km: 15 punten

II. Alle clubinrichtingen t.e.m. 100 km: 10 punten

III. Clubprogramma buiten de provincie: 10 punten

IV. Clubprogramma binnen de provincie: 5 punten

V. Nationale en provinciale bijeenkomst: 5 punten

VI. Medewerkers voor clubinrichtingen (extra punten): 5 punten

VII. Per kalenderdag komt maar 1 rit in aanmerking voor het clubreglement. Indien men er meerdere heeft 

gefietst komt alleen de inrichting met de meeste clubpunten in aanmerking voor het clublaureaatschap.

VIII. Punten worden behaald van 1 oktober t.e.m. 30 september het daaropvolgende jaar.

6. Nieuwe leden

Een nieuw lid kan bij inschrijving clubkledij aankopen aan de op dat moment geldende prijzen welke vermeld staan onder punt 2 clubreglement. 

7. Eigendomsrecht

Gedragen clubkledij wordt nooit teruggenomen. Ongedragen clubkledij die na het passen nog te groot of te klein bevonden wordt, kan slechts worden omgeruild als ze zich nog in de nieuwe en oorspronkelijke verpakking bevindt. Dit binnen de 14 dagen na aanschaf van de kledij.

8. Verkiezing bestuurslid

 

  1. Het bestuur bestaat uit minimaal 3 leden en maximaal 8 leden.
  2. Alle aangesloten leden kunnen hun kandidatuur stellen.
  3. De kandidatuur moet uiterlijk 10 dagen voor statutaire vergadering , per post ( poststempel is bindend) of via mail ( verzenddatum is bindend) bezorgd worden aan de voorzitter. 
  4. Indien er vier of meer bestuursleden zijn, zal op elke jaarlijkse statutaire vergadering één vierde van de bestuursleden ontslagnemend / herverkiesbaar zijn. Het/De langstzetelende bestuurslid/leden is/zijn ontslagnemend en herverkiesbaar op de eerstvolgende statutaire vergadering.  Na de mogelijke herverkiezing worden ze dan de jongste zetelende bestuursleden.
  5. Indien er meer dan twee kandidaten zijn, wordt er overgegaan tot een geheime stemming. De aanwezige stemgerechtigde leden kunnen elk twee kandidaten kiezen.  De kandidaten met de meeste stemmen achter hun naam worden verkozen tot nieuwe bestuursleden.  Bij gelijkheid van stemmen beslist de raad van bestuur welke van de kandidaten word weerhouden.
  6. Indien het aantal bestuursleden kleiner is of gelijk aan 5, kan het bestuur, los van de ledenvergadering, bij gewone meerderheid beslissen om een lid als aspirant bestuurslid op te nemen in het bestuur, dit om haar werking te ondersteunen. Bij gelijkheid van stemmen geeft deze van de voorzitter, of bij gebrek hieraan, het langst zetelende bestuurslid, doorslag. Dus indien het aantal bestuursleden kleiner is of gelijk aan 5, kan elk lid zich gedurende het jaar kandidaat stellen tot zetelen als aspirant bestuurslid in het bestuur, door dit te melden aan een bestuurslid. Het bestuur neemt dan een beslissing op de eerstvolgende bestuursvergadering. Op de eerstvolgende algemene vergadering kan gevraagd worden het aspirant bestuurslid te bevestigen als volwaardig bestuurslid, mits de gebruikelijke stemming.