INTERN REGLEMENT FT DE BEVERS VZW

Versie 21 april 2023

 

1. Lidgeld

 

De prijs van het (steunend) lidmaatschap wordt gepubliceerd op de website.

Het lidmaatschap tot 15 jaar is gratis. Het jaar waarin men 15 jaar wordt is betalend.

De club en de leden zijn lid van Cycling Vlaanderen, waarvan dus ook het aldaar geldende lidgeld dient betaald te worden..

Voor het steunend lidmaatschap dient men dan geen aansluiting bij Cycling Vlaanderen te nemen. Men komt dan ook niet in aanmerking voor de laureaatschappen.2. Clubkledij

Een lid kan bijkomende kledij aankopen. De club en sponsor leggen een deel van de aankoopprijzen bij.
Het prijsoverzicht van de kledij is te vinden op de website

 

 

3. Laureaatschap

 

Afhankelijk van het aantal punten dat het lid behaald heeft bij het fietsen van kalenderproeven van het clubprogramma, krijgt het lid al dan niet een laureaatschap. Dit laureaatschap geeft recht op een bedrag dat kan aangewend worden voor een tussenkomst bij de vernieuwing van de vergunning. Meer informatie kan gevonden worden op de website.