LIDGELD EN LAUREAATSCHAPPEN

1. Lidgeld
 

Het huidige lidgeld bedraagt 15 euro.

Het lidmaatschap tot 15 jaar is gratis. Het jaar waarin men 15 jaar wordt, is betalend.
De club en de leden zijn lid van Cycling Vlaanderen, waar dus ook het aldaar geldende lidgeld van dient betaald te worden.
Men kan ook als steunend lid aansluiten, maar hierbij dient men dus niet aan te sluiten bij Cycling Vlaanderen en betaalt men enkel het club lidgeld.

 

2. Laureaatschap

 

Afhankelijk van het aantal punten dat het lid behaald heeft bij het fietsen van kalenderproeven van het clubprogramma, krijgt het lid al dan niet een laureaatschap. Dit laureaatschap geeft recht op een bedrag dat kan aangewend worden voor een tussenkomst bij de vernieuwing van de vergunning. In de onderstaande tabel staat per laureaatschap het aantal te behalen punten vermeldt en de voorziene tussenkomst. Zowel tijdens het winterseizoen als het zomerseizoen kunnen er punten behaald worden.

 

Platina                350 ptn      recht op € 45 bij hernieuwen clubaansluiting

Goud                  300 ptn      recht op € 35 bij hernieuwen clubaansluiting

Zilver                  250 ptn      recht op € 30 bij hernieuwen clubaansluiting

Brons                 200 ptn      recht op € 25 bij hernieuwen clubaansluiting

Koper                 150 ptn      recht op € 20 bij hernieuwen clubaansluiting

 

3. Clubpunten

I. Clubprogramma buiten de provincie: 10 punten

II. Clubprogramma binnen de provincie:

  • Boven de 100km: 10 punten
  • Onder de 100km: 5 punten
     

III. Per kalenderdag komt maar 1 rit in aanmerking voor het clubreglement. Indien men er meerdere heeft gefietst komt alleen de inrichting met de meeste clubpunten in aanmerking voor het clublaureaatschap.

IV. Punten worden behaald van 1 oktober t.e.m. 30 september het daaropvolgende jaar.